Univerzalni osnovni dohodak / Basic Income (HR)

Das bedingslose Grundeinkommen ist in ganz Europa ein Thema. Hier möchten wir die Diskussionen an einem Ort zusammenbringen.
Antworten
Benutzeravatar
javier
Beiträge: 102
Registriert: 07 Aug 2020, 16:12
Wohnort: 37235 Hessisch Lichtenau
Kontaktdaten:

Univerzalni osnovni dohodak / Basic Income (HR)

Beitrag von javier »

NEW EUROPE
OBJAVLJENO 19:47, 22. LISTOPADA 2020

Otvoreno pismo europskog parlamentarca

Ivan Vilibor Sincic Napisao Ivan Vilibor Sinčić

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu

Dragi građani Europske unije,
Obraćam vam se u javnom otvorenom pismu u nadi da će doći do velikog broja vas. Želim da svi znaju razlog zašto me Europski parlament kažnjava jer i on kažnjava vas.
Naime, u Europi danas ima više od 120 milijuna siromašnih građana, milijun samo u Hrvatskoj. Nakon ove krize bit će ih još više. Što će jesti svi ti ljudi? Kako će svi ti ljudi platiti struju i vodu? Više od 200.000 djece u Hrvatskoj je ispod granice siromaštva. Gladna djeca nemaju osnovne uvjete za razvoj. Nedostatak koncentracije, stres, pothranjenost, tuga ... samo su neke od posljedica siromaštva. Ta djeca nemaju iste šanse za život kao one iz bogatih obitelji.
Kriza 2008. donijela je Hrvatskoj val ovrha, zamrznutih računa, deložacija. Deseci tisuća života uništenih krivicom neprimjerene raspodjele bogatstva u svijetu. Danas smo suočeni s novom krizom. Daleko veći nego što je bio 2008. Val siromaštva izazvan novom krizom predviđen je da uništi stotine milijuna sudbina širom svijeta.
Jedino rješenje za izlazak iz ove krize, spašavanje gospodarstva i ljudskih života, sprečavanje svih kriza u budućnosti je univerzalni osnovni dohodak za sve. Bezuvjetno i zaštićeno od ovrhe. Za to se borim. Za tebe. Zbog toga sam zaradio sankciju u Europskom parlamentu i vjerojatno ću je ponovno dobiti. Jer neću odustati dok se siromaštvo ne iskorijeni. To nije samo ekonomsko, već i civilizacijsko pitanje 21. stoljeća.
Danas kada šačica bogatih ima više od milijarde siromašnih, raspodjela bogatstva sistemski je problem. Više je nego ikad potrebno uzeti iz džepa onih koji imaju previše i uliti u ruke onima koji nemaju gotovo ništa.
Univerzalni osnovni dohodak je mjesečni dohodak za svakog punoljetnog građanina u iznosu koji je dovoljan za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Ako kao civilizacija možemo napraviti robote koji rade za ljude, moramo svim ljudima dati minimalno dostojanstvo.
Okupljam stručnjake, aktiviste i političare širom svijeta kako bi se borili za sve vas. Postoje stotine sjajnih ljudi koji desetljećima rade na projektu Univerzalnog osnovnog dohotka. Ne bojim se Europske unije koja po tom pitanju nije učinila ništa i njezinih sankcija. Vjerojatno ću ponovno dobiti sankcije jer ću inzistirati na promjenama i uvođenju univerzalnog temeljnog dohotka. Neka europski politički establišment slobodno roni suze. Moramo pomoći ljudima.
Borba će biti brža, jača i učinkovitija ako projekt ima vašu podršku.

For English follow this link:
https://www.neweurope.eu/article/an-ope ... mentarian/
Benutzeravatar
Heinrich
Kreisvorsitzender
Beiträge: 316
Registriert: 23 Mär 2020, 18:25
Wohnort: Heilbronn
Kontaktdaten:

Englischsprachige Version gleich hier:

Beitrag von Heinrich »

Dear citizens of the European Union,

I am addressing you in a public open letter in the hopes that it will reach a large number of you. I want everyone to know the reason why the European Parliament is punishing me because it too punishes you.

Namely, there are more than 120 million poor citizens in Europe today, a million in Croatia alone. After this crisis, there will be even more. What will all of these people eat? How will all these people pay for electricity and water? More than 200,000 children in Croatia are below the poverty line. Hungry children do not have basic conditions for development. Lack of concentration, stress, malnutrition, sadness… are just some of the consequences of poverty. These children do not have the same chances for life as those of rich families.

The crisis of 2008 brought Croatia a wave of foreclosures, frozen accounts, evictions. Tens of thousands of lives destroyed through the fault of the inappropriate distribution of wealth in the world. Today we are facing a new crisis. Far greater than it was in 2008. The wave of poverty caused by the new crisis is predicated to destroy hundreds of millions of fates around the world.

The only solution to get out of this crisis, to save the economy and human lives, to prevent all crises in the future is a universal basic income for all. Unconditional and protected from foreclosure. That’s what I’m fighting for. For you. That is why I have earned a sanction in the European Parliament and I will probably get it again. Because I will not give up until poverty is eradicated. It is not just an economic, but also a civilizational issue of the 21st century.

Today when the handful of the rich have more than the billion of the poor, the distribution of wealth is a systemic problem. It is more than ever necessary to take from the pockets of those who have too much and pour into the hands of those who have almost nothing.

Universal basic income is the monthly income for every adult citizen in an amount sufficient to cover basic living needs. If, as a civilization, we can make robots that work instead of humans, we must give all humans a minimum of dignity.

I am bringing together experts, activists and politicians around the world to fight for all of you. There are hundreds of great people who have been working on the Universal Basic Income project for decades. I am not afraid of the European Union, which has done nothing about it and its sanctions. I will probably get sanctions again, as I will insist on changes and the introduction of a universal basic income. Let the European political establishment shed tears freely. We must help the people.

The fight will be faster, strong, and more efficient if the project has your support.


------------------------------------------------------------------------------------

Aber es werden erneut meine beiden Fragen nicht beantwortet:

1. ist ein universelles Grundeinkommen finanzierbar? und

2. was macht man mit jenen Menschen, die damit auch nicht auskommen?
Mit europäischen Grüßen,
Heinrich Kümmerle
Benutzeravatar
javier
Beiträge: 102
Registriert: 07 Aug 2020, 16:12
Wohnort: 37235 Hessisch Lichtenau
Kontaktdaten:

Re: Univerzalni osnovni dohodak / Basic Income (HR)

Beitrag von javier »

Dear Heinrich,

at the latest, when we have the Online meeting with the MEP Ivan Vilibor SINČIĆ,
27.02.2021 at 03.00 pm ( with translation : spanisch and German)
I am pretty sure that he will be able to give an answers to your questions

In the meantime, if ever I we found somebody prepare for that, I will bring him over here so as to write down the answer

Best greetings
Javier
Dateianhänge
Sincic.PNG
Sincic.PNG (156.22 KiB) 102 mal betrachtet
Antworten

Zurück zu „Grundeinkommen I basic income I revenu de base I renta basica I reddito di base“